Året 2010
Fiskedage
TEAM SVINET har haft dansk saltvand under kølen ca. 45 dage. Det svarer nogenlunde til det antal havdage vi havde i 2009.
Det kunne måske være blevet til flere i 2010, men vi havde i perioder lidt problemer med mekanikken på FIRST-TIMER. Heldigvis har Trolling Centrum været rigtigt dygtige til at hjælpe os på den front.
Tillige var der i perioder lidt "metaltræthed" hos Jesper og Nikolaj efter voldsomt fiskeri i det norske...
Det har hovedsageligt været fra FIRST-TIMER vi har fisket, men SVINET har dog været på vandet 6-8 gange over året og på en af turene leveret den eneste danske team-rekord i 2010 - Den gamle kan stadig...
Vi har også sejlet som gaster hos VÆSER´N, TYVEN og DRENGERØVEN.

Af udenlandsk fiskeri blev det i 2010 "kun" til fiskeri i Norge samt en enkelt afstikker efter laks i Simrishamn, Sverige.
Kim havde 6 fiskedage, mens Jesper og Nikolaj havde 20 hver i det norske. Det var hovedsageligt Sørøya som blev besøgt, Nikolaj havde dog også 14 dage i Havøysund.
Dagene er fordelt på guidning og kundebesøg hos Nordic Sea Angling.
Samlet set var det 40 forskellige dage vi fiskede i det norske.

Samlet set har TEAM SVINET altså været på vandet efter fisk ca 90 dage i 2010.
Vinterbulefiskeriet
Vores bulesæson 2010 startede 2. januar med en tur som ikke gav mange fisk, men vi fik landet to målere så tilfredse var vi.
Starten af januar  gav ikke mange fisk, de som vi fik blev fanget i området omkring den forbudte.
Senere på måneden flyttede vores fiskeri sig ned til Ven hvor vi landede en række målere og periodevist var det rimeligt fiskeri.
I februar rykkede fiskeriet sig nordpå og vi fik vores fisk på Nord for færgerne, men årets bedste tur med 4 målere i slutningen af februar var igen nede ved øen.
Det blev i 2010 til 15 vintermålere fra øresund, den største på 15.2kg fanget af Nikolaj 14. februar på trapperne fra VÆSER´N. Den største landet på FIRST-TIMER var samtidigt den sidste: 13.4kg men 127cm fanget 20/2 ved Ven.
Sæsonen var langt fra fantastisk og kunne slet ikke måle sig med 2009. Den blev dog også besværliggjort af perioder med så meget is, at vi ikke kunne komme på vandet endsige få pirkene igennem isen...
Vi stoppede praktisk talt fiskeriet med udgangen af februar da både Jesper og Nikolaj havde en uges fiskeri på Sørøya efter skrei, uger som i den grad trak kræfter ud af teamet :-)
I marts blev det blot til nogle ture ved Stevns, dog uden det ønskede resultat.
Det skal dog bemærkes at øresundsbådene IKKE havde godt fiskeri i denne periode.
Sammenlagt blev det til 21 buleture i årets første tre måneder.
Sommerbulefiskeriet
Sommerbulefiskeriet foregik langt sydligere end normalt. Vi fiskede mest i området ved Stengrunden, hvor vi aldrig tidligere har fisket.
Det blev ikke til så mange ture, vi var vel på vandet 6-8 gange over sommeren.
I perioder stod der rigtigt mange fisk dernede, men der var et stykke mellem de større torsk. Billedet var det samme længere sydpå. Vi var ikke dernede, men fik fortalt at der i perioder stod mindre torsk overalt udfor Amager.
Det blev til en enkelt måler på 10.5kg på turene, fanget af Martin Jørgensen.
Stengrunden, juni 2010
Medefiskeriet
Medefiskeriet kom aldrig rigtigt igang. FIRST-TIMER var ganske vist en del gange efter flade fra Rungsted og der blev også landet fisk, men de store skrubber så vi ikke noget til. De største lå lige omkring kiloet.
Makrellerne fiskede vi ikke rigtigt efter.
Det blev til et par ture til storebælt i SVINET i sensommeren og vi landede både pighvar og slethvar, men rigtigt godt fiskeri havde vi ikke. Største pighvar vejede 1.1kg, mens den største slethvar vejede 1.4kg og målte 46cm.
Slethvarren er faktisk team-rekord, den eneste danske i år.
De store skrubber som tidligere har huseret i området glimrer dog ved deres fravær, de var ellers en sjov bifangst. Det kan måske skyldes de mange garn som erhvervsfiskerne sætter efter pighvarrene, den ene gang vi var dernede måtte vi nærmest opgive at fiske for garn. Garnene er tillige ofte ekstremt dårligt afmærket f.eks. blot med en plastdunk :-(
Igen må vi dog også erkende at vi ikke fik gjort det ved projektet som vi gerne ville...
Vi prøvede slet ikke fiskeriet efter hvar i kattegat og øresund.
Trolling
Igen i år blev vores plan om at fange laks fra FIRST-TIMER stoppet af en defekt.
Trimmet på FIRST-TIMER virkede ikke og grundet ture til Norge var downriggerne heller ikke monteret.
Derfor kom FIRST-TIMER ikke til Klintholm i 2010.
SVINET var dernede en enkelt gang, desværre uden gevinst trods en ihærdig indsats som førte den lille skøjte helt ud i området syd for Kriegers flak.
Det blev dog til laks, da Nikolaj som gast på DRENGERØVEN deltog i Simris-træffet. Vi fangede to laks, på henholdsvis 5.3 og 6.1kg.
Laksen på 5.3kg er faktisk team-rekord for udlandet, på trods af sin beskedne størrelse...

SVINET var også en tur på øresund med trollinggrejet, men det blev kun til MÆNGDER af småtorsk. Faktisk så mange at vi til sidst gav op og sejlede ind. Dejligt at se at de yngre generationer er massivt tilstede ! Men lidt irriterende når man sigter på sølvtøj...

Småbåd i Norge
6 uger har vi i år været repræsenteret i Norge, 2 af disse på skreifiskeriet.
Specielt torskefiskeriet har vi gjort rigtigt fornuftigt, fra de både vi har sejlet er der samlet set landet 415 torsk over 10kg med en top på 34.4kg og,- 4 over 30kg

Specielt de to uger som vi havde på skreifisket var helt fantastiske. Jesper guidede slut februar og start marts, mens jeg guidede den sidste uge af marts.
På Jespers uge havde han 170 målere oppe at vende i båden, 21 over 20kg, 3 over 30kg. Han fangede selv 29 målere, 7 over 20kg med en top på hele 28.1kg. Det er ny team-rekord !
Nikolaj´s uge førte 195 målere til dørken, 12 over 20kg, 1 over 30kg.
Han fangede selv 70 målere, 7 over 20kg med en top på 25.5kg.
Fiskeriet var i hele marts helt fantastisk og det eneste vi kan savne er at få team-rekorden over 30kg, forhåbentligt sker det i 2011 !
Læs mere og se billeder på: http://www.teamsvinet.dk/11441697

Jesper og Kim var derefter på Sørøya i maj. Fiskeriet efter helleflynder var ikke godt i den periode, men til gengæld var der igen mange torsk. De landede 50 over målet op til 26kg (Jesper) på trods af at de virkelig forsøgte at finde flynderne...
Jesper fandt til gengæld en fin fisk til sin kammerat Martin Jørgensen deroppe, han landede en plettet havkat på 14.8kg !
Den største flynder som Jesper fik i båden i perioden var på ca. 20kg, men få af antal.
Det skal bemærkes at Jesper faktisk har landet ikke mindre end 6 torsk over 25kg i Norge i år, det er alligevel noget af en præstation !

Nikolaj guidede i juli 2 uger i Havøysund, hvor vægten af fiskeriet klart er lagt på helleflynder samt de store rødspætter når vejret ikke er til flynderfiskeri.
Vi havde faktisk ikke en torskemåler i båden på de 14 dage, men vi fiskede heller ikke efter dem...
Det blev til gengæld til 33 helleflyndere, med den største på 40kg. Antalsmæssigt var det jo ganske fint, men vi havde ikke rigtigt heldet med at fange de store.
Flere gange oplevede vi at miste store fisk samt at bådene omkring os var bedre til at ramme de store end vi.
Selv fik Nikolaj 18 stk, men ingen store. Og mistede faktisk heller ingen store fisk, det var kunderne som stod for kontakten med de store fisk i guidebåden.
Det har ført til nogle taktiske ændringer af fiskeriet i 2011, mere om det næste år...
Det blev også til lidt rødspætte-fiskeri og på turen landede Nikolaj ca. 20 stk over kiloet med den største på 2.55kg hvilket er ny teamrekord. Men de blev fanget op til 3.75kg mens Nikolaj guidede....
En anden fisk fra perioden som jeg synes er værd at nævne, var kulleren på 6.5kg landet af en svensker som desværre havde så travlt med filetkniven at den aldrig blev foreviget. Det er en STOOOR kuller !!

Sammenfatning og fremtiden
16 målere på året i dansk farvand kan vi ikke være tilfredse med, det på trods af at jeg tror vi var en af de småbåde på sundet som fik flest i 2010.
Det bliver imidlertid reddet lidt af den voldsomme mængde af torsk som vi fangede i Norge. Det fiskeri vi oplevede deroppe var eventyrligt og gør det måske også lidt sværrere at motivere sig til at bruge de mange timer herhjemme. Det er i hvert fald mest hyggen vi tager på sundet for nu.
Det bringer også sorte tanker om torskens fremtid i øresund på banen. Det er ikke mange år siden at torskene samlede sig langs kanten af den dybe rende fra det sydlige Ven til Kattegat i Nord. Vi oplevede ikke nævneværdigt torskefiskeri i Pålsjø, på Grænsen, ved Kobberværket, i Algetønden, i Ørkenen eller på Cowboykanten i 2009. dette på trods af en del havdage...
Dette er steder som tidligere alle har haft deres perioder med MÆNGDER af fisk.
Det er som om fiskene findes et enkelt sted en gang imellem, men gydemængden synes væsentlig mindre set fra småbådsfiskerens synspunkt. Man kunne argumentere for at man skal lade være at fiske efter torsken, men det skulle i så fald være ren ideologi for det vi fanger har ikke nogen reel betydning for bestanden.
Skal der ske noget skal der langt skrappere restriktioner til.
Også turbådene har det svært, i 2010 sagde vi farvel til HAVLIT, jeg tror at det er en tendens som vil fortsætte med flere både de næste år medmindre fiskeriet ændrer sig væsentligt.
Forhåbentligt er fiskene blot nogle andre steder end de plejer og vender tilbage, de mindre årgange virker jo vældigt store i sundet og de skal jo komme et sted fra.

Fiskeriet i Norge var vildt, 415 målere er jo vanvittigt !
Spændende at se hvordan det går i 2011, forhåbentligt kan jeg næste år sammenfatte fangsten af en +30kg torsk til et team svinet medlem.
I år måtte vi nøjes med en team rekord på 28.1kg og den fisk er vi superstolte af, godt gået jesper !
Helleflynderne gik det også OK med, men jeg tror vi kan fange flere store. Om det holder må vi se til sommer.
Jesper og Nikolaj er hver en uge på skreifiskeri i 2011, mens det kun er Nikolaj som vil være at finde deroppe i sommeren 2011. Det vil igen blive til 2 uger på Havøysund.

2011 bliver også et år hvor vi igen skal fiske tropisk popperfiskeri. Nikolaj tager en uge til Panama i december og fisker på PescaPanama ved Coiba Island.
Det er en tur som er arrangeret for guiderne fra Nordic Sea Angling og hovedmålet vil klart være en Cubera snapper !
Men mange andre fisk vil bestemt også være interessante at sætte på CV´et;
Wahoo, større Rooster, Pompano, større Tun, Blue jack, Amber jack M.fl.
En hyggelig tur er jeg imidlertid overbevist om at det bliver 😎

Året 2010 bragte blot fire team-rekorder: Torsk(udland), Rødspætte(udland), Laks(udland) og Slethvar. De tre forudsagde jeg som potentielle rekorder i sammenfatningen sidste år.
Egentlig er det ikke så overraskende at det ikke blev til mere, det bliver ikke nemmere at lave rekorder på de arter vi fisker meget efter. Vi har i år ikke brugt meget tid på de perifære arter, så kan man heller ikke forvente at fange dem i nævneværdig størrelse.

Rekorder som kunne stå for fald i 2011 kunne være:
Slethvar, havørred og laks i DK.
I udlandet kunne det blive torsk, kuller, yellowfin tuna, amber jack, wahoo, samt tropiske arter vi ikke før har fanget som Cubera snapper.

Slutteligt vil vi gerne takke fiskekammerater, andre bådteams vi taler med, grejforbindelser og læserne på TEAMSVINET.DK for et godt fiskeår !
Vi ser frem til gode oplevelser sammen i 2011.

På TEAM SVINET´s vegne:

Nikolaj Hjorth
Historisk billede af tre torsk over 30kg fanget fra samme småbåd samme dag. Skipperen var fra TEAM SVINET :-)

| Svar

Nyeste kommentarer

13.01 | 13:04

noget det tilsalg og hvad er prisen

28.09 | 06:24

Nice post!..good information,it is really helpful..it really impressed me alot and i just loved it.Thanks for posting @ https://packersmoversmumbaicity.in/

15.06 | 12:10

Packers And Movers Hyderabad Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local Packers and Movers in Hyderabad List, Compare Charges, Save Money And Time @
https://PackersMoversHyderabadCity.in/

05.02 | 09:06

Tak :)

----------------------------------
http://www.kviklantop.com/