ÅRET 2011
Fiskedage
38 dage i 2011 var der fiskere fra TEAM SVINET på dansk saltvand. Det er lidt mindre end vanligt, hvilket ikke er overraskende i betragtning af FIRST-TIMER´s forlis i marts.
Dagene var fordelt med 20 på vinterbulefiskeri, 9 på sommerbulefiskeri, 7 på medeturer på øresund samt 2 på nordsøen.
Turene har hovedsageligt været fra FIRST-TIMER samt fra både hvor vi har været gaster. Vi har i 2011 sejler som gaster på: MOJO, GØJSEN, TERKEL, TYVEN og FRU ANDERSEN.
Det var dejligt at de gad have os med i de perioder hvor vi var uden båd,-
tak for det !

På udenlandske våger har TEAM SVINET også været. Desværre blev Nikolaj´s tur til Panama ikke til noget, men samlet set er det alligevel blevet til 25 dages fiskeri i udlandet. De er fordelt på en enkelt dag i Bangkok efter mekong-maller for Kim, 6 dage efter skrei i Norge for Jesper, samt 18 dage efter skrei og flynder i Norge for Nikolaj.

Samlet set har vi altså fisket 63 dage i 2011, eller næsten 1/3 mindre end i 2010.
En væsentlig forklaring er imidlertid FIRST-TIMER´s forlis, samt det store arbejde Kim og Jesper har lagt i genopbygningen af båden.

Østersøtorsk på 21.5kg
Vinterbulefiskeriet
Vores vinterbulefiskeri blev sat fint i gang med to målere på første tur :-)
Det gik dog ligeså hurtigt i stå igen, faktisk var sæsonen 2011 elendig på øresund.
Vi var på vandet 16 gange og landede blot 6 målere. Den største vejede 11.8kg.
Der var i perioder store problemer med is i såvel havnen som på havet.
Af positive historier skal dog nævnes at der i midten af februar og fremad var ganske mange mellem og mindre torsk i hele den nordlige del af sundet. Rekordfangster på antal blev gjort, hvilket giver løfter for fremtiden !

Vi fik dog et par rigtigt gode dage i Østersøen, samt en særdeles dårlig :-(
Først fandt vi torsk i mængder og endda også store. Vi fik den første dag 13 målere i båden op 17.5kg, på trods af at skipper Jesper var forhindret så Nikolaj måtte sejle FIRST-TIMER. Udover målerne var der også pænt med mellemfisk. Vi genudsatte alle de fisk som kunne overleve.
Dagen derpå var vi klar igen, det var der imidlertid også mange andre både som var og derfor holdte fiskeriet blot nogle timer. På de timer fik vi 6 målere og to gange slog vi bådrekorden på FIRST-TIMER. Først landede Nikolaj sin 20´ende måler over 20kg, den vejede 21.5kg. Høj stemning i båden !
Den blev dog højere da Gasten Dennis Krogh fra VÆSER´N fik en super first-timer fisk, en halv times tid senere; 25.5 rognfulde kilo vejede fisken og ny PR til Dennis. Heeeelt fantastisk oplevelse var det at få den i båden, det blev faktisk kun overtrumfet af at se den svømme mod bunden efter genudsætning ;-)
Det bliver ikke nemt at slå den bådrekord....
Turene reddede den fiskemæssige del af bulesæsonen, men et par dage efter havarerede FIRST-TIMER og sank inde i havnen, pga dårligt vejr. En oplevelse vi kunne have været foruden !  Den har dog betydet at FIRST-TIMER nu fremstår nyrenoveret :-)
Til slut leverede øresund så årets sidste buletorsk på 11kg i december.
Samlet set blev det altså til 26 danske vintertorsk for TEAM SVINET i 2011.

Østersøtorsk på 25.5kg
Sommerbulefiskeriet
Sommerbulefiskeriet på øresund blev ikke til meget for vores del i år, da FIRST-TIMER var under renovation det meste af tiden. Vi har dog sejlet lidt som gaster.
Det foregik som sidste år i området omkring stengrunden, men i perioder var der faktisk også mange fisk ved koraldybet og fedterøven. Endda fisk op til 15kg,- fisk som ville være yderst interessante at finde i februar-marts måned....
Det blev til en måler i juni og en i september, den største på 11kg for vores del.
Men som i 2010, var der i perioder ustyrlige mængder af torsk syd for Ven.
10.4kg fra Øresund
Medefiskeriet
Det blev samlet set til 7 ture efter fladfisk og makrel, alle i øresund. Dermed fik hvarrene i storebælt og på nordkysten fred for os i år, det må vi have lavet om på fremadrettet. Det kan dog være op ad bakke at komme afsted efter 14 dages konstant fiskeri i Norge...
Det blev til en del skrubber og andre fladfisk, men ikke noget at berette om. Faktisk var fiskeriet efter fladfiskene ikke særligt godt, meldinger fra andre både var heller ikke specielt opløftende.
Årets positive fisk fra egen båd var Jespers nye PR og teamrekord for makrel på 1270g fanget nord for Ven. Dejligt at vi endelig fik skubbet lidt til den rekord, selvom der stadig er plads til forbedringer ;-)
Derudover kom der en Berggylt ombord på 325g,- der var tale om en bifangst da det ikke er en fisk vi normalt opsøger.
Den mest opsigtsvækkende fangst var dog nok, den nye team-rekord på lange. Fisken blev fanget af Nikolaj på en tur fra Hanstholm med Jakob Lindberg i MOJO og vejede hele 20.2kg. Den tog sejfilet fisket på hjemmebundet tackel og knækkede stangen i modhugget, det betyder at der er langt op skulle jeg hilse og sige !
Så vidt vides er det den største lange fanget fra småbåd i Danmark og en super fisk at få på CV´et :-)
Makrel på 1270g fra Øresund
Trolling
Igen-igen blev projekt laks ved Møn ikke til noget for FIRST-TIMER som var til renovering i foråret.
Det blev dog til at par ture som gast for Nikolaj med TERKEL, MOJO og FRU ANDERSEN.
Laksefiskeriet var i perioder outstanding ud for Møn og endog ganske tæt på, de laks som huggede tættest på havnen var dårligt mere end en sømil ude...
Det blev til to +10 fisk for Nikolaj, men ingen ny PR. En af hans stænger blev dog testet til det, det var nemlig på den Jakob Lindberg fik sin nye PR på 14kg. Han troede ikke på dipsy´en men blev glad for den til sidst :-)
Forhåbentligt kommer det hele til at passe, så vi kan fiske efter de store vandringslaks i 2012 fra FIRST-TIMER. Specielt hvis fiskeriet bliver ligeså godt næste år som det var i år !

Havørredfiskeriet blev igen ikke til noget, det ligger bare dårligt til os at trolle  mellem december og april hvor fiskeriet er hot...
10.8kg´s Østersølaks
Udenlandsfiskeri
Første udenlandstur i 2011 stod Jesper for, da han med sit sædvanlige hold tog til Sørøya i marts for at fiske skrei.
Det blev en fin tur hvor de i Jespers båd fangede 86 målere med 6 over20kg op til 29kg. Jesper fangede selv de 41 målere med tre over 20kg på 20.5, 24.5 og 25.5kg.
Så det gjorde han ganske godt :-)
I slutningen af marts og starten af april var det så Nikolaj´s tur til, at bruge en uge deroppe med et hold fra Team Ølstykke. Vi var i to arronetbåde og af de fem kunder som var med, fik de fire torsk over 30kg. Overbevisende fiskeri...
Meeeen Nikolaj kom ikke over de 30kg :-(
Det blev til 77 målere i Nikolaj´s båd med 8 over 20kg op til 31.8kg. Nikolaj fangede selv 36 målere med tre over 20kg på 20.2 - 23.5 og 27kg.
Sidstnævnte var faktisk ny PR :-)
Næste år skal Nikolaj guide for Jespers hold, så der skal vi fiske skrei sammen hvilket bliver super hyggeligt, på trods af at det bliver fra hver vores båd.
Umiddelbart blev der fanget ca. 20 fisk over de magiske 30kg over vintersæsonen, hvilket jo er helt vildt !  Håber virkelig at Team Svinet får en næste år, vi fortjener den...

Kim fulgte op med årets eneste tur til varmere himmelstrøg, da han tog til Thailand på familieferie. Han fik dog klemt en enkelt fiskedag ind i programmet, det blev til fiskeri efter Mekong malle i en put and take sø. Bungsam lan skulle vise sig at indeholde alvorlige fisk. Kim fik fire maller på 10 - 10 - 20 og 25kg i søen, en ny art og derfor en fin team rekord !

Sidste tur var Nikolaj´s sommerperiode til Havøysund, som vanligt guidede han NSA kunder 14 dage deroppe.
Den første uge bød på fabelagtigt vejr, men et fiskeri som var præget af koldt vand efter en lang vinter. Det var noget svingende.
Den anden uge bød til gengæld på meget blæsende vejr, så der var fiskeriet ikke mindre udfordrende.
Flynderfiskeriet var det tiden blev brugt på og de landede 35 flyndere med den største på 153cm. Nikolaj fangede de 10 selv, heriblandt fisken på 153cm (1½cm under team rekorden..) efter en spændende fight. Fisken blev iøvrigt genudsat.
De største øvrige fisk var 20, 21, 26, 27 og 35kg.
Vi fiskede også ganske lidt rødspætter, det gav fisk op til 2.6kg.
Flynder på 153cm, +50kg
Sammenfatning og fremtiden
Det er egentligt ganske ambivalent at evaluere på årets torskefiskeri i Danmark. Vi har i flere år ønsket os at kommer over de 20kg i FIRST-TIMER, det klarede vi ikke mindre end to gange !!  Alligevel må vi sige at det var et sørgeligt år for øresundsfiskeriet, som ikke levede op til det som øresund tidligere har præsteret.
De to sidste år, sætter spørgsmålstegn ved om man magter at lægge en egentlig indsats for at fange store vintertorsk på øresund, eller om tiden er bedre brugt i andre farvande. F.eks. i Østersøen ud for Abbekås hvor FALKEN med Ulf Stahre har gjort det rigtigt godt de seneste år.
Vi vil fortsætte med at fiske øresund om vinteren, men jeg tror det bliver med mindre intensitet og måske med afstikkere til Storebælt og forskellige destinationer i Østersøen.

Bliver trollingfiskeriet efter de store laks ligeså godt i 2012 som det var i 2011, er jeg ikke i tvivl om at det er et fiskeri vi vil bruge mere tid på. I perioder var det vildt imponerende fangster som kunne gøres dernede !  Tillige er det vældig hyggeligt fiskeri, efter alt det hårde slid med bulefiskeriet, blot at sætte stængerne og dele en kølig eller to :-)  Og så smager koldrøget laks bare bedre end torsk !

Medefiskeriet går heller ikke i den rigtige retning, jeg tror dog man kan finde pladser som ikke fiskes. Men det kræver tid og den har vi måske ikke i øjeblikket. Om det bliver i 2012 eller længere fremme ved jeg ikke, men jeg tror vi kan lave gode resultater på hvarre fiskeriet, når vi lægger en indsats.

I Norge var skreifiskeriet igen utroligt, mængden af fisk overgår ens fatteevne. Og selv om det kan se lidt tilfældigt hvilken båd som fanger hvad, så synes jeg vi bliver lidt klogere hvert år på at udvælge de rigtige fisk.
Turen i 2012 bliver vildt spændende og hyggelig, jeg skal sejle guidebåden med noget af det hold som Jesper har fisket med de sidste år, mens han selv sejler en Arronet med resten. Det er folk som har prøvet gamet før, så mon ikke vi kan hive et par fisk op af vandet ?  Under alle omstændigheder er det et hold som hygger igennem, så en GOD TUR bliver det !

Også sommerfiskeriet bliver hygge for Team Svinet, jeg skal nemlig have Kim med til Havøysund den ene uge til sommer. Målet bliver vel Flynder og rødspætte, som klart er de mest interessante specimen arter for denne destination i mine øjne.

2011 indeholdte følgende Team rekorder:
Mekong malle 25kg (Thailand)
Lange 20.2kg (DK)
Makrel 1270g (DK)
Lubbe 4.6kg (DK)

Specielt rekorden på lange kom ret overraskende, det er ikke mange lange som i DK bliver fanget i den størrelse.
Makrellen var også fin at få hævet lidt, men sammen med laks og havørred er det stadig en art som er mulig at hæve yderligere i 2012.
En større rødspætte fra udlandet en den gældende på 2.55kg skulle bestemt også være mulig, hvis forholdende er til det i Havøysund til sommer.

Slutteligt vil vi gerne takke fiskekammerater, andre bådteams vi taler med, grejforbindelser og læserne på TEAMSVINET.DK for et godt fiskeår !
Vi ser frem til gode oplevelser sammen i 2012.

På TEAM SVINET´s vegne:

Nikolaj Hjorth
Lange på 20.2kg

| Svar

Nyeste kommentarer

13.01 | 13:04

noget det tilsalg og hvad er prisen

28.09 | 06:24

Nice post!..good information,it is really helpful..it really impressed me alot and i just loved it.Thanks for posting @ https://packersmoversmumbaicity.in/

15.06 | 12:10

Packers And Movers Hyderabad Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local Packers and Movers in Hyderabad List, Compare Charges, Save Money And Time @
https://PackersMoversHyderabadCity.in/

05.02 | 09:06

Tak :)

----------------------------------
http://www.kviklantop.com/