Året 2008
Fiskedage
TEAM SVINET havde i 2008 81 fiskedage på danske farvande i småbåd.
Størstedelen i FIRST-TIMER specielt i vintersæsonen, men også en del i SVINET.
Enkelte afstikkere med andre både har der været , ture med Jan Svenstrup og Martin Hubert.

Udover dagene på de danske vande, har der også været 21 dages fiskeri fra småbåd på fremmed farvand. I år har det været ved Sørøya i Nordnorge og Zihuatanejo i Mexico. To tredjedele i Norge.
Det tal vil givet være højere i 2009.

Det er dobbelt så mange fiskedage som vi havde i 2007.
 Vi skal dog ikke regne med yderligere forøgelse af antallet af fiskedage, siger konerne i TEAM SVINET 😀
Vinterbulefiskeriet
2008 blev et år hvor TEAM SVINET var godt repræsenteret under torskefiskeriet i årets første måneder.
Jesper skiftede arbejde og havde derfor en del tid til fiskeri i starten af året.
Det kan vi nok heller ikke gentage i år. Men så må vi jo bare ramme de rigtige dage.
Vores fiskeri foregik i den nordlige ende af sundet, vores ture omkring Ven gav faktisk ingen målere overhovedet.
I starten af året blev det ikke til så mange fisk, men der kom da lidt målere.
I midten af februar blev det også antalsmæssigt rigtigt godt og det fiskeri var rimeligt stabilt til udgangen af marts. De bedste dage havde vi +100 fisk, så mange blev sat ud igen.
Der var mange dage med fine lodninger af torske buler op til 5 meter.
Det blev i løbet af årets tre første måneder til 24 målere til TEAM SVINET.
Den største blev fanget af Kim Jæger, den vejede fine 16.8kg.
Kunne være sjovt med en +20kg fra øresund i 2009.
Men alt i alt er vi rigtigt godt tilfredse med det resultat vi nåede.

Stevns har vi slet ikke besøgt i 2008. Men efter hvad vi har erfaret, skulle der ikke være fanget målere dernede.
Håbet for 2009 er lysegrønt, men måske har erhvervsfiskeriet afsluttet det kapitel i østersøtorskens historie.
Sommerbulefiskeriet
Det blev ikke til sindsygt mange sommerture efter torsk i 2008. Men dem vi havde gik generelt rigtigt godt.
Der var i sommer mange torsk i områet NØ og SØ for Ven. Vi havde mange dage med alle de torsk vi magtede at fange og det blev også til 4 målere op til 12kg dernede.
Et fiskeri vi håber vil gentage sig i 2009.
I den nordlige del af sundet nåede torskefiskeriet aldrig de højder som det gjorde i 2007. Det var generelt ret sløjt og vi har heller ikke hørt om fantastisk fiskeri fra andre.
Medefiskeriet
Et af årets mål var medefiskeriet efter pighvar og slethvar.
Det kolliderede imidlertid med at jeg guidede i Norge halvdelen af august.
Det betød at fiskelysten ikke var voldsomt stor efter hjemkomsten, var lidt mæt..
Det blev dog til nogle ture i øresund og tre ture til storebælt nåede vi også.
Vi fik hvar i båden på alle ture, men fantastisk fiskeri ramte vi ikke.
Det kan forklares med flere ting, bl.a. at strømforholdene nogle af dagene ikke var gunstige.
På øresund tror jeg simpelthen ikke at området har kunnet bære det fiskepres som er blevet lagt på hvarrene både i 2007 og 2008.
Vi fandt dog et nyt spot som kan vise sig at være rigtigt godt. Vi fik ikke så store fisk, men havde en del fisk oppe at vende i båden under dårlige forhold.
Største hvar i år blev en slethvar fra storebælt på 1125g, ny TEAM-rekord.

Skrubbefiskeriet er gået rimeligt, men i mine øjne har vi manglet de rigtigt store fisk. der har været dage med mange fisk og pæn snitstørrelse, men generelt for langt mellem fiskene over kiloet.
Største fisk blev Jespers skrubbe på 1300g(PR) fra Tårbæk rev.

Makrelfiskeriet har generelt været godt i år, der var i perioder masser af dem på den nordlige side af Ven. Vi havde få ture efter dem og fik ikke nogen rigtigt store.
Andre gjorde der dog godt, så fiskene var der.
Største makrel gik til Kim, den vejede lige over kiloet.
Trolling
I år tog vi hul på trollingfiskeriet for alvor og det var en stor succes.
På tre ture til Møn lykkedes det os at få fire laks i båden mellem 6.25 og 11.4kg(TR).
Vi var også en tur ved Rügen i Jan Svenstrup´s båd, her blev det til 3 laks op til 10.7kg og og en regnueøred på 1.6kg(TR).
Efter forårets trolling har vi ikke gjort noget ved det, før jeg i december har haft et par ture på øresund. Her blev resultatet torsk op til 6kg og havørred op til 1.8kg(TR).

Trollingfiskeriet er en god afveksling til pirkefiskeriet og det er vil også fremover være en del af programmet for TEAM SVINET.
Småbåd i Mexico
Turen til Mexico blev en blandet landhandel rent fiskemæssigt.
Det var super sjovt at fiske inshore med poppers, vi fangede Roosterfish og en del Jack Crevalle. Det er et fiskeri som jeg skal prøve mere af !
Roosterfish var et af delmålene for turen og det var en succes.
Største Roosterfish til mig var på 11lbs(TR), så mon ikke den kan forbedres i 2009 ?
Desværre fik vi kun en yellow fin tuna, fiskene var ganske simpelt ikke i området.
Men sådan er tunfiskeri, chancepræget og uden garantier.
Blue marlin var der til gengæld, desværre fik vi ikke landet nogen :(
Men der blev fanget én del derovre mens vi var der.
Sailfish var der rigeligt af og vi fangede nogle stykker hver, men det har jeg prøvet og håbet var de andre fisk.
Forhåbentligt vil marlin drømmen blive opfyldt på turen i 2009.
Småbåd i Norge
Jeg guidede på Sørøya i 2 uger i august måned.
Det blev nogle uger hvor fiskeriet ved øen ikke viste sig fra den bedste side og vi havde tillige en del vind, specielt i den første uge.
Heldigvis er mulighederne i det høje nord så gode, at selv når fiskeriet ikke er bedst så fanges der alligevel flotte fisk.
I den båd jeg guidede landede vi en del torskemålere op til 23kg. Jeg fik selv 8 stk med tre over 20kg, den største på 22kg.
Det blev også til nogle rigtigt flotte fisk på dybtvandsmede. Jeg fangede en brosme på 13.9kg(TR) og en rødfisk på 8.45kg(TR).
Flynderfiskeriet var ikke så godt i den periode vi var der, men det blev til 5 stk alligevel, dog kun med en top på 12kg.
Mine gæster ombord fik også nogle flyndere op til 12.5kg og mistede nogen stykker som var større.
Sammenfatning og fremtiden
Året 2008 blev også et rigtigt godt for TEAM SVINET.
4 TEAM-rekorder sat i Danmark(slethvar, regnbueørred, havørred og laks) og 6 TEAM-rekorder sat i udlandet(brosme, rødfisk, roosterfish, chula, barracuda og mexican neddlefish) fortæller om et år med mange fine fisk.
Derudover skal lægges de PR rekorder som vi hver især har sat.
Det bliver ikke nemmere år for år at leve op til 10 TEAM-rekorder pr. år, men vi vil gøre forsøget igen næste år :)

Torskefiskeriet gik også rigtigt fint, 39 torsk over 10kg i 2008 er vi glade amatører ganske tilfredse med.

Trollingen stod for 3 af de 4 nye danske TEAM-rekorder, det er dog ikke umuligt at der i løbet af 2009 kan tilføjes nye for arter som laks og havørred.
Det er tanken at FIRST-TIMER skal være klar til fiskeriet ved Rügen i april, så chancen skulle jo være tilstede.

Næste år skal hele TEAM SVINET fiske gydetorsk i Norge, det kunne bringe en ny torskerekord med lidt held.
Vi skal også guide deroppe sammelagt fire uger om sommeren på Sørøya og Havøysund, det åbner muligheder for helleflynder, sej o.a.
Endelig skal vi alle tre til Panama i november, det er håbet at vi endelig vil ramme fiskeri efter tun. Tanken er at vi skal fiske med poppers, en tur som bliver superspændende.
Andre arter end tun kan være dorado, cubera snapper, roosterfish, wahoo m.fl.
Nikolaj guider også tur til Mexico i maj, måske man kan være så heldig at tilføje marlin til rekordlisten ?

TEAM SVINET ser tilbage på et godt år og glæder sig til det nye års oplevelser med fiskeri.
Mange fiskerhilsner og tak for hjælp og tip,  til alle vore venner og bekendte indenfor lystfiskerverdenen.

| Svar

Nyeste kommentarer

13.01 | 13:04

noget det tilsalg og hvad er prisen

28.09 | 06:24

Nice post!..good information,it is really helpful..it really impressed me alot and i just loved it.Thanks for posting @ https://packersmoversmumbaicity.in/

15.06 | 12:10

Packers And Movers Hyderabad Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local Packers and Movers in Hyderabad List, Compare Charges, Save Money And Time @
https://PackersMoversHyderabadCity.in/

05.02 | 09:06

Tak :)

----------------------------------
http://www.kviklantop.com/